αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
21/10/2013
ΠΗΓΗ: http://europa.eu

Η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου βελτιώνει την πρόσβαση στη δανειακή χρηματοδότηση για ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα Ε&Α και καινοτομίας. Στοχεύει κατά κύριο λόγο σε καινοτόμες εταιρείες μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους.

http://www.eib.org/products/rsff/index.htm?lang=en&
 
Περιλαμβάνει επίσης ένα μέσο επιμερισμού του κινδύνου, για την ενίσχυση της προσφοράς δανειακής χρηματοδότησης σε ΜΜΕ και εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με λιγότερους από 500 εργαζομένους) με δυναμικό καινοτομίας ή εστίαση στην Ε&Α και την καινοτομία.
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή