αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΜΕ
10/07/2013
ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα | ΕΒΕΑ

simaia_F15215.pngΚλάδοι όπως τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός ή τα χημικάπροϊόντα στη Βραζιλία, ή η ενέργεια στην Ινδία, έχουν ήδη επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ε. Επιτροπή, ενώτο 25% των ΜΜΕ που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. συμμετείχαν σε εξαγωγές στην εσωτερική αγορά την τελευταία τριετία, μόλις 13% των ΜΜΕ της Ε.Ε. δραστηριοποιούνται σε διεθνέςεπίπεδο εκτός της Ε.Ε. Ήδη διοχετεύονται σημαντικοί πόροι για τη στήριξη των επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο Ε.Ε., στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μια πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής παρέχει έναν κατάλογο με περισσότερα από 300 προγράμματα υποστήριξης με σκοπό την υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.
Σημαντική βοήθεια όσον αφορά στην υποδομή υποστήριξης αποτελεί το δίκτυο «Enterprise Europe Network» το οποίο βοηθά τις εταιρείες, και ιδίως τις ΜΜΕ, να επωφεληθούν από ταπλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς και, επίσης, παρέχει υποστήριξη για τη διεθνοποίηση τους. Οι εταίροι του δικτύου στα κράτη-μέλη, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Έλληνεςεταίροι, συχνά φιλοξενούνται από οργανισμούς στήριξης των επιχειρήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ενοποίηση υποστηρικτικών δομών από όλες τις χώρες. Το δίκτυο βοηθά τις ΜΜΕ μέσω της συμμετοχήςπερισσότερων από 600 τοπικών εταίρων σε όλο τον κόσμο:συνήθως, μια ΜΜΕ αναζητά υποστήριξη και καθοδήγηση σετοπικό επίπεδο όταν σχεδιάζει να διεθνοποιηθεί, είτε θέλει να αξιοποιήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς,είτε να επεκταθεί σε αγορές εκτός Ε.Ε.
Η βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά είναι άλλο ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πρόσβαση στην αγορά. Παρέχει δωρεάν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και σημαντικούς μηδασμολογικούς φραγμούς σε τρίτες χώρες, καθώς και έναν οδηγό εξαγωγών (βλέπε: http://madb.europa.eu).
Η ευρωπαϊκή πύλη πληροφόρησης για τα τελωνεία (ECIP) παρέχει περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες για μελλοντικούς εμπόρους, καθώς και ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης και22_F15231.png βάσεις δεδομένων.
Επίσης, η Ε.Ε. παρέχει οικονομική βοήθεια στο κέντρο βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας, βοήθεια στα προγράμματα «Πύλης πρόσβασης» της Ε.Ε. και στα προγράμματα κατάρτισης στελεχών για την Ιαπωνία και την Κορέα, καθώς και στο γραφείο υποστήριξης για ΜΜΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για την Κίνα. Ακόμη, η ΕΕ υποστηρίζει ένα δίκτυο (ιδιωτικών) Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Οργανισμών (EBO) σε περισσότερες από είκοσι αγορές στο εξωτερικό και επιχειρηματικούς φορείς στο Χονγκ Κονγκ, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη. Αυτοί οι οργανισμοί και τα προγράμματα διαφέρουν ως προς το σκοπό και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά έχουν κοινό στοιχείο το γεγονός ότι εστιάζουν κυρίως στην ενίσχυση των ΜΜΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρείχε κονδύλια για την έγκριση «προπαρασκευαστικών δράσεων» για την προώθηση «επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και επιστημονικών ανταλλαγών». Ορισμένα από τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού και Τεχνολογικού Κέντρου στην Ινδία και, πιο πρόσφατα, των Κέντρων ΜΜΕ της Ε.Ε. στην Κίνα και την Ταϊλάνδη. Σκοπός τους είναι να παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις ΜΜΕ της Ε.Ε. σε αγορές εκτός Ε.Ε. Αυτά τα πρώτα κέντρα σε αγορές εκτός Ε.Ε. θα αποκομίσουν πολύτιμη εμπειρία για μελλοντικές δραστηριότητες υποστήριξης.
33_F15244.png
Ελλιπής ενημέρωση
Η Ευρ. Επιτροπή διαπιστώνει πως οι ΜΜΕ της Ε.Ε. που επιθυμούν τη διεθνοποίηση συχνά δε γνωρίζουν ποιος και πώς μπορεί να τις βοηθήσει. Λείπει η ενημέρωση για τις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων που παρέχονται από την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη ή τον ιδιωτικό τομέα. Έρευνες δείχνουν ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν γενικότερα δυσκολίες σε σχέση με την απόκτηση χρήσιμων πληροφοριών.
Σημειώνεται πως στις εξωστρεφείς δραστηριότητες που αναπτύσσετε σας καλύπτει η νομοθεσία της Ε.Ε., δεδομένου ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ε.Ε. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στους ακόλουθους τομείς:
  • τελωνειακή ένωση,
  • θέσπιση των κανόνων ανταγωνισμού που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
  • νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ,
  • διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
  • κοινή εμπορική πολιτική

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή