αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ
23/10/2013
ΠΗΓΗ: http://europa.eu

Ποιες δυνατότητες υπάρχουν;

Άμεσες επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τους εκτελεστικούς της οργανισμούς, για τη χρηματοδότηση έργων με συγκεκριμένους στόχους (περιβάλλον, έρευνα, κατάρτιση, κ.λπ.)

Έμμεση χρηματοδότηση από εθνικές και τοπικές διαχειριστικές αρχές.
 
Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν;

Οι άμεσες επιχορηγήσεις από την Επιτροπή:

  • αποτελούν συμπληρωματική χρηματοδότηση, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί εξολοκλήρου έργα
  • έχουν ως στόχο την εξισορρόπηση δαπανών και εσόδων ενός έργου και, συνεπώς, δεν μπορούν να αποφέρουν κέρδη στον δικαιούχο της επιχορήγησης   
  • δεν μπορούν να χορηγούνται αναδρομικά για έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί   
  • χορηγούνται στη βάση μιας επιχορήγησης για κάθε ένα έργο.
Ποιοι είναι επιλέξιμοι;
 
Οι επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί (επιχειρηματικές ενώσεις, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, σύμβουλοι, κ.λπ) που εκτελούν έργα τα οποία προωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην εφαρμογή προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ.

Τα έργα πρέπει να είναι διακρατικού χαρακτήρα, να έχουν μελετηθεί καλά και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Τα λεπτομερή κριτήρια επιλεξιμότητας περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
 
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συνήθως δημοσιεύονται στον ιστότοπο της εκάστοτε αρμόδιας γενικής διεύθυνσης της Επιτροπής ή του εκτελεστικού οργανισμού. Μπορεί επίσης να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή