αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το πρόγραμμα- πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία
21/10/2013
ΠΗΓΗ: http://europa.eu

  • παρέχει εγγυήσεις, προκειμένου να αυξήσει την προσφορά δανειακής χρηματοδότησης στις ΜΜΕ
  • αυξάνει την προσφορά χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων για τις ΜΜΕ

http://ec.europa.eu/cip/index_el.htm

Τα διαρθρωτικά ταμεία ενισχύουν την προσφορά δανείων, εγγυήσεων, επιχειρηματικών/ιδίων κεφαλαίων ή επιχορηγήσεων για τις ΜΜΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των κονδυλίων του επιχειρησιακού προγράμματος/των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το συγκεκριμένο σκοπό.

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_el.cfm

Οι Μικροχρηματοδοτήσεις Progress απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε μειονεκτούσες και υποεκπροσωπούμενες ομάδες, και αυξάνουν τη διαθεσιμότητα μικροδανείων (έως € 25 000) για την ίδρυση ή την επέκταση πολύ μικρής επιχείρησης (με λιγότερους από 10 εργαζόμενους).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή