αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
21/10/2013
ΠΗΓΗ: http://europa.eu

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Βελτιώνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, στο πλαίσιο της στήριξης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη.

http://www.eib.org/projects/topics/sme/index.htm

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεω ν υπάγεται στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έχει ως βασική αποστολή τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία διατίθενται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τράπεζες, εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή