αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΥΡΙΟΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
10/07/2013
ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα | ΕΒΕΑ

1h_F12638.pngΕλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.

Ο ΟΠΕ είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός και έχει ως αποστολή:

* Την υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τις εξαγωγές και το εξαγωγικό εμπόριο,
* Την ανάπτυξη και προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών,
* Τον προσανατολισμό, την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση της εξαγωγικής δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων,

Ο ΟΠΕ περιλαμβάνει στη στρατηγική του:

* Τη δημιουργία εικόνας (image) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της χώρας,
* Την προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών,
* Την πληροφόρηση - υποστήριξη των επιχειρήσεων,
* Την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές.

Επίσης, ο ΟΠΕ εκπαιδεύει την νέα γενιά εξαγωγικών στελεχών στις σύγχρονες πρακτικές του marketing εξαγωγών, ώστε να αποκτήσουν την τεχνογνωσία, και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές.

Επικοινωνία

Αθήνα

Έδρα: Μαρ. Αντύπα 86-88, 163 46 (Ηλιούπολη)
Τηλ: (210) 99 82 100, 8011119999,
Fax: (210) 99 69 100
Email: info@hepo.gr (infocenter@hepo.gr)
www.hepo.gr

Θεσσαλονίκη

Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30
Τηλ.: (2310) 510047
Fax : (2310) 510046
E-mail: thes@hepo.gr

Ιωάννινα

Μαρίκας Κοτοπούλη 66, 454 45
Tηλ.: (26510) 32763/32469
Fax : (26510) 32163
E-mail: opeipir1@otenet.gr

Επιμελητήρια

Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα αποτελούν βασική πηγή πληροφόρησης των ενδιαφερομένωνγια τις εξαγωγικές αγορές αλλά και τις διαδικασίες ίδρυσης μίας εξαγωγικής επιχείρησης. Βρίσκονται σε επαφή με τους Οικονομικούς και Εμπορικούς Υπαλλήλους των ελληνικών Πρεσβειών στο εξωτερικό, διοργανώνουν εμπορικές αποστολές σε ξένες χώρες αλλά και αποστολές ξένων χωρών προς την Ελλάδα, οργανώνουν εμπορικές συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, ενώ παρακολουθούν διεθνή προγράμματα με εμπορικό και οικονομικό ενδιφέρον. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των θεμάτων εξωτερικού εμπορίου μπορούν να κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, παρέχοντας τους πληροφορίες για πιθανούς ξένους εταίρους (εισαγωγείς κλπ.), για τα προϊόντα που ενδιαφερουν τις περισσότερες ξένες αγορές,καθώς και για τις διαδικασίες εξαγωγής, πληρωμών, δασμών, τελωνείων.


Επικοινωνία

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των ελληνικών Επιμελητηρίων υπάρχουν στον ιστότοπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων www.uhc.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) ιδρύθηκε το 1945 και εκπροσωπεί το σύνολο τωνΕλλήνων εξαγωγέων. Μέλη του ΠΣΕ είναι εταιρείες, συνεταιρισμοί και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία μεγάλης ποικιλίας προϊόντων πουεξάγονται διεθνώς. Ο σκοπός του ΠΣΕ είναι να διευκολύνει κάθε ενδιαφερόμενο στο εξωτερικόνα εξοικειωθεί με την ελληνική εξαγωγική παραγωγή.
Πληροφορίες: www.pse.gr


Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) έχει πάνω από 3.000 άμεσα και έμμεσα μέλη, των οποίων τις εξαγωγικές προσπάθειες υποστηρίζει σε καθημερινή βάση. Ο ΣΕΒΕ έχεισημαντική εμπειρία στην προώθηση διεθνών συνεργασιών, και λειτουργεί ως επίσημος Εθνικός Σύμβουλος για τις διοργανώσεις κλαδικών συναντήσεων στην Ελλάδα.

Πληροφορίες: www.seve.gr

2h_F12661.png


Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας των κρητικών επιχειρήσεων. Μέσα από την οργάνωση της κρητικής παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, τη διοργά-νωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, και άλλες δράσεις, ο ΣΕΚ προωθεί την κρητική διατροφή και τα προϊόντα της Κρήτηςστις διεθνείς αγορές.

Πληροφορίες: www.crete-exporters.com


3h_F12723.pngCLUSTER εξαγωγικών φορέων από ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΚ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) προχώρησαν σε μια καινοτόμο δράση,συστήνοντας Cluster Εξαγωγικών Φορέων, με κύριο σκοπότην υποστήριξη «Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές». Το Cluster αφορά στη συνεργασία τους με κοινές δράσεις καιυποστηρικτικές ενέργειες για την ενίσχυση και στήριξη της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνι-κών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, προβλέπει τη συνεργασία των τριών φορέων για τον καλύτεροσυντονισμό και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με την από κοινού υποβολή, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων, όπως αυτές του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) είναι αυτόνομος Οργανισμός με τημορφή Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξα-γωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Πρόσφατα, ο ΟΑΕΠ αύξησε το ύψος των ασφαλιζόμενων εξαγωγικών πιστώσεων και την αντίστοιχη χρηματοδότηση από 200.000 Ευρώ σε 500.000.
Πληροφορίες: www.oaep.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10/07/2013)