αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕΗ Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
21/10/2013
ΠΗΓΗ: http://europa.eu

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα ενωσιακών προγραμμάτων (2007-2013), παρέχοντας δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και άλλους τρόπους μετοχικής χρηματοδότησης. Τη διαχείριση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων αναλαμβάνουν ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως τράπεζες, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Η απόφαση χορήγησης δανείου, εγγύησης ή χρηματοδότησης επιχειρηματικών/ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται από τον τοπικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης -ποσό, διάρκεια, επιτόκιο και προμήθειες- εναπόκεινται στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

 

how-it-works_el_F25702.jpg

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή