αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  RSS 2.0 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας σας ενημερώνει, ότι εκδόθηκαν οι προκηρύξεις για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" και αφορούν την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την αναβάθμιση πολύ μικρών και υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τους στις νέες αγορές και την ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τ..... (16/02/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας σας ενημερώνει, ότι εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης". Το νέο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση σε όλη την επικράτεια:(α) νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015.(β) πρώην εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 20..... (26/10/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας σας ενημερώνει, ότι εκδόθηκαν την 12η Οκτωβρίου 2015 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 οι προδημοσιεύσεις τεσσάρων προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμανο αρχείο..... (15/10/2015)

περισσότερα »

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ LEADER 2015

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εκδόθηκε η 4η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος της Π.Ε. Βοιωτίας, από την Ομάδα Τοπικής Δράσης / Ελικώνας Παρνασσός Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Οι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, έως την 20η Ιουλίου 2015, ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο ..... (20/05/2015)

περισσότερα »

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", η οποία συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και σύμφωνα με την από 5/5/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υπ..... (08/05/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-66 ετών

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι ξεκινά στις 04/12/2014 και ώρα δεκάτη (10η) πρωινή η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη β΄ φάση του "Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών" του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με σκοπό τη δημιουργία 6.000 θέσεων (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την Δημίσα Πρόσκληση Νο 9/2014 και καλύφθηκαν) εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης...... (03/12/2014)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ LEADER (30/09/2014)
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα: "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον" (13/06/2013)
Δράση digi-mobile: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε "έξυπνες" συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) (13/06/2013)
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στον άξονα 3 ΠΑΑ: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας", του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. (13/06/2013)
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: "ERASMUS Νέων Επιχειρηματιών" - Νέες ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (22/11/2013)


Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Επιχειρηματικός Οδηγός
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια