αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
Θέσεις Εργασίας   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαγωνιμός για διορθωτές δοκίμων ελληνικής γλώσσας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
24/05/2013
ΠΗΓΗ: http://www.e-dimosio.gr

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει δύο γενικούς διαγωνισμούς:

  • EPSO/AST/127/13 — 12 Διορθωτές δοκιμίων (AST 3) ελληνικής γλώσσας (EL)
  • EPSO/AST/128/13 — 12 Διορθωτές δοκιμίων (AST 3) πορτογαλικής γλώσσας (PT)
 
Οι διορθωτές κειμένων αναλαμβάνουν τη διόρθωση μη νομοθετικών και νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πληροφοριακών κειμένων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση από γλωσσική και τυπογραφική άποψη, σε χαρτί και με τη χρήση εργαλείων λογισμικού.
 
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι διορθωτές κειμένων αναλαμβάνουν τη διόρθωση μη νομοθετικών και νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πληροφοριακών κειμένων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση από γλωσσική και τυπογραφική άποψη, σε χαρτί και με τη χρήση εργαλείων λογισμικού. Αυτό περιλαμβάνει:

Επεξεργασία χειρογράφων:
— προετοιμασία και καθαρογράφηση χειρογράφων όσον αφορά τη γλώσσα, την ορολογία, τους κανόνες σύνταξης κειμένων (στιλ) κ.λπ. σε υπολογιστή ή σε χαρτί,
— προετοιμασία κειμένων προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα,
— προετοιμασία χειρογράφων στη γλώσσα του πρωτοτύπου προτού εκδοθούν,
— προετοιμασία χειρογράφων όσον αφορά την τυπογραφία και τη σελιδοποίηση, καθώς και από άποψη διάρθρωσης (με χρήση επεξεργαστών XML), για τον έλεγχο της συμφωνίας των χειρογράφων με τη γλώσσα του πρωτοτύπου,
— τεχνική επεξεργασία εάν το ζητήσει ο συντάκτης.

Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων:
— αντιπαραβολή του τυπογραφικού δοκιμίου με το χειρόγραφο ή με προηγούμενα τυπογραφικά δοκίμια,
— έλεγχος πίνακα περιεχομένων.

Επικοινωνία με τον υπεύθυνο παραγωγής

Έλεγχος ποιότητας
— έλεγχος της ομοιομορφίας και της συνάφειας των έντυπων και/ή ηλεκτρονικών εκδόσεων,
— έλεγχος της γλωσσικής ποιότητας για άλλες υπηρεσίες,
— έλεγχος διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς διορθωτές,
— διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων που συμμετέχουν σε εξετάσεις για ενισχυτικό προσωπικό στον τομέα της διόρθωσης κειμένων.

Ανάπτυξη και επικαιροποίηση του Διοργανικού εγχειριδίου σύνταξης κειμένων


Βελτίωση και συντήρηση των εργαλείων λογισμικού
— συμμετοχή στην ανάπτυξη λειτουργικών προδιαγραφών και δοκιμή των εργαλείων λογισμικού,
— συμμετοχή στην ανάπτυξη και την επικαιροποίηση καταλόγων λέξεων για αυτόματη διόρθωση.

Αρχειοθέτηση των εγγράφων της μονάδας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων, γ) να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας, δ) να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Πτυχία και τίτλοι

  • Επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένο από δίπλωμα/πτυχίο σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.   
  • Επίπεδο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει δικαίωμα εισόδου στην ανώτατη εκπαίδευση, και επαγγελματική πείρα τριών τουλάχιστον ετών σε τομέα δραστηριότητας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επιπέδου ισοδύναμου με αυτό του διαγωνισμού.Σημείωση: Αυτά τα τρία έτη δεν θα συνυπολογισθούν στον αριθμό ετών επαγγελματικής πείρας που απαιτείται κατωτέρω.
Επαγγελματική πείρα

  • Επαγγελματική πείρα διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών στον τομέα της τυπογραφικής διόρθωσης, της επιμέλειας ή της παραγωγής δημοσιεύσεων που απευθύνονται στο κοινό.
 
Η εν λόγω επαγγελματική πείρα λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου που παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και στη γλώσσα του διαγωνισμού.
 
Κύρια γλώσσα
άριστη γνώση της γλώσσας του διαγωνισμού

Δεύτερη γλώσσα

ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): στις 11 Ιουνίου 2013, 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Περισσότερα εδώ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Επιχειρηματικός Οδηγός
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας