αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ   /   ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   /   ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
04/11/2014
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Με πρωτεύουσα τη Λιβαδειά, ο νομός Βοιωτίας συγκεντρώνει πληθυσμό 117.314 ατόμων¹ (1,1% του πληθυσμού της χώρας). Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές του πληθυσμού του νομού για το διάστημα 1981-2011 σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές της περιφέρειας και του συνόλου της χώρας.

plithsm_1_F65353149.jpg

Για το διάστημα 1981-1991, παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός του νομού αυξήθηκε κατά 14,4%, ποσοστό μεγαλύτερο τόσο από το 8,2% της περιφέρειας, όσο και από το 5,3% του συνόλου της χώρας. Για την περίοδο 1991-2001, ο πληθυσμός του νομού μειώθηκε κατά -2,2%, ενώ ο πληθυσμός της περιφέρειας αυξήθηκε κατά 4% και της χώρας κατά 6,9%. Την πρόσφατη περίοδο 2001-2011, ο πληθυσμός του νομού παρουσιάζει μείωση κατά -10,5%, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας (-7,6%), όσο και σε επίπεδο χώρας (-0,2%).

Στο επόμενο γράφημα παρατίθεται η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού του νομού Βοιωτίας συγκριτικά με την αντίστοιχη πυραμίδα της χώρας.²

plithsm_2_F-703161422.jpg

Παρατηρούμε ότι η ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (15,9%) του πληθυσμού στο νομό (στη χώρα 15,1%). Επίσης, σημαντικά ποσοστά σε επίπεδο περιοχής μελέτης κατέχουν οι ηλικιακές ομάδες 40-49 ετών (14,7%), 20-29 ετών (12,8%) και 50-59 ετών (12,3%).

Συμπερασματικά, σε σχέση με την πληθυσμιακή δομή στο σύνολο της χώρας, ο νομός Βοιωτίας εμφανίζει εικόνα πληθυσμού νεανικής και μέσης ηλικίας, καθώς το 48% των κατοίκων είναι κάτω των 40 ετών. Σε πιο ειδικό πλαίσιο, η ηλικιακή πυραμίδα με το σχήμα της χαρακτηρίζει την περιοχή μελέτης ως περιοχή με σχετικά υψηλό ποσοστό νέων (έως 19 ετών: 19,4%), σημαντική συμμετοχή του περισσότερο ενεργού πληθυσμού (20-59 ετών: 55,6%) και ποσοστό γεροντικού πληθυσμού χωρίς από το μέσο όρο της χώρας.

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την κατανομή του πληθυσμού του νομού Βοιωτίας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο.

plithsm_3_F511720950.jpg

  • Το 42,5% του συνόλου του πληθυσμού άνω των 6 ετών του νομού Βοιωτίας έχουν ολοκληρώσει μέρος ή και το σύνολο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 29,8%.
  • Το ποσοστό των αναλφάβητων στο νομό Βοιωτίας (10,8%) είναι σημαντικό και περισσότερο ανησυχητικό στο γυναικείο πληθυσμό (12%).
  • Ίδιο ποσοστό ανδρών και γυναικών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (11% και 11,1% αντίστοιχα).

 

¹ «De Facto Πληθυσμός»: αφορά στον αριθμό των ατόμων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής, βρέθηκαν στο Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) για οποιαδήποτε αιτία, είτε αυτά διέμεναν μόνιμα είτε βρέθηκαν εκεί προσωρινά η τυχαία.

² Σημείωση: Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από τα αποτελέσματα της Απογραφής πληθυσμού 2011 και αναφέρονται στο Μόνιμο Πληθυσμό (δηλαδή άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμο κ.λπ.).

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Επιχειρηματικός Οδηγός
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας