αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δραστηριότητα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας
06/06/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας τηρεί γενικό μητρώο, στο οποίο εγγράφονται όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας.
Επίσης, τηρεί ειδικό μητρώο για τους εξαγωγείς του νομού και εκδίδει πιστοποιητικά προέλευσης των εξαγομένων ειδών.
Επιμελείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων, την τήρηση ειδικού μητρώου και την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους ασφαλιστικούς πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους, μεσίτες ασφαλίσεων και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων καθώς και για τους Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων.
Χορηγεί κωδικό αριθμό σημάνσεως κοσμημάτων σε βιοτεχνίες αργυροχρυσοχοϊας.
Τέλος, διεκπεραιώνει τις λειτουργικές εργασίες και τα υπηρεσιακά έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία και η δημόσια διοίκηση.
Η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα Επιμελητήρια της χώρας, θα συμβάλει αποφασιστικά στην διευκόλυνση του «επιχειρείν» και αντιμετωπίζεται από τον φορέα μας, ως ένα ιδιαίτερο σημαντικό εγχείρημα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του για προκηρύξεις - διακηρύξεις - χρηματοδοτικά θέματα - κοινοτικά προγράμματα – ασφαλιστικές, αγορανομικές, φορολογικές διατάξεις.
Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται με την παρουσία, στο Επιμελητήριο μας, εξειδικευμένων στελεχών, όπου έρχονται σε καθημερινή επαφή με τα μέλη μας.
Επίσης, το Επιμελητήριο μας διαθέτει δικτυακό τόπο, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά και παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών, απαραίτητων για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ακόμη τακτικά πραγματοποιούνται δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για επίκαιρα επιχειρηματικά θέματα.
Εκδίδει ενημερωτικό έντυπο, που περιέχει επίκαιρα εμπορικά και βιομηχανικά νέα, σημειώματα και άρθρα που αναφέρονται στον εμπορικό, βιοτεχνικό, επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, νέα από το χώρο της Ε.Ε., αγγελίες ξένων εταιρειών που ζητούν συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις, εκθέσεις κλπ.
Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα επιχειρηματικά στελέχη του νομού.
Ενθαρρύνει την εξαγωγική δραστηριότητα συλλέγοντας και παρέχοντας πληροφορίες για τις οικονομίες των ξένων κρατών και τους τρόπους διείσδυσης στις αγορές τους ενώ παρέχει και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών.
Παρέχει πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού  και εσωτερικού και ενισχύει τα μέλη του, που μετέχουν σε κλαδικές εκθέσεις, ενώ οργανώνει και συμμετέχει και σε εκθέσεις που προάγουν την τοπική παραγωγική φυσιογνωμία.
Παρέχει στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις του νομού και κατάλογους επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη  και τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, εντός και εκτός της Ελλάδος.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα προς την Πολιτεία και άλλους αρμόδιους φορείς, για κάθε θέμα που απασχολεί την οικονομική και κοινωνική ζωή του νομού Βοιωτίας.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην συνεργασία του Επιμελητηρίου μας με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και τοπικούς φορείς όπως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς και οι τοπικοί Δήμοι και Κοινότητες.
Συμμετέχει με εκπροσώπους σε πάνω από 20 επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων του νομού.
Συνιστά και συμμετέχει με άλλους φορείς σε εταιρικά σχήματα, που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Συνεργάζεται με διάφορους φορείς και συμμετέχει σε εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των μελών.
Ενισχύει και συνεργάζεται στενά με τις τοπικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
( πρωτοβάθμια σωματεία, ομοσπονδίες ).
Παρέχει σημαντικό κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτιστικό έργο με ανάληψη χορηγιών και δωρεών, παραχώρηση αίθουσας και υποστηρικτικού εξοπλισμού κλπ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Επιχειρηματικός Οδηγός
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας