αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Βασικοί Δείκτες Ανεργίας
10/01/2012
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Στο πλαίσιο της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιεί, κάθε χρόνο, εκτιμήσεις για το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας του προηγούμενου έτους, σε επίπεδο νομών.

Για το 2012, το ποσοστό ανεργίας στο νομό Βοιωτίας ήταν 24,7%, τη στιγμή που ο μ.ο. της χώρας ήταν 24,3% και ο μ.ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10,4%. Μεταξύ των ετών 2008-2012, το ποσοστό ανεργίας στο νομό Βοιωτίας αυξήθηκε κατά 14,7 ποσοστιαίες μονάδες, ακλουθώντας την γενικότερη πορεία του δείκτη σε επίπεδο χώρας, όπου επίσης σημειώθηκε αύξηση κατά 16,6 ποσοστιαίες μονάδες.

 Γράφημα 1. Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Ανεργίας στο νομό, στη χώρα και στην Ε.Ε. των 27 (2004-2009)

 anergia_gr1_F31930.jpg

Ακολουθεί ανάλυση δεικτών της ανεργίας με βάση τα στοιχεία ττης απογραφής του 2001. 

Το 2001 ο αριθμός των ανέργων στο νομό Βοιωτίας ανήλθε σε 5.744 άτομα (ποσοστό 10,6%).

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τη συμμετοχή των δύο φύλων στην ανεργία κατά ηλικιακή κατηγορία. Από τους 5.744 ανέργους του νομού Βοιωτίας, τα 3.198 άτομα ήταν άνδρες (ποσοστό 55,7%) και 2.546 άτομα γυναίκες (ποσοστό 44,3%).

Πίνακας 1. Ποσοστιαία (%) συμμετοχή στην ανεργία κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο (νομός Βοιωτίας)

 ΠΙΝΑΚΑΣ 21

Γράφημα 2. Ποσοστιαία (%) συμμετοχή στην ανεργία κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο (νομός Βοιωτίας)

ΓΡΑΦΗΜΑ 11

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των ανέργων κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο. Παρατηρούμε ότι:

  •  Στην ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών βρίσκουμε το 28% του συνόλου των ανέργων του νομού. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους άνδρες και τις γυναίκες είναι 25,5% και 31,2%.
  •  Ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία 20-24 ετών με 27,9% των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους άνδρες και τις γυναίκες είναι 29,1% και 26,3%.

Πίνακας 2. Ποσοστιαία (%) κατανομή των ανέργων κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο (νομός Βοιωτίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

Γράφημα 3. Ποσοστιαία (%) κατανομή των άνεργων ανδρών κατά ηλικιακή κατηγορία (νομός Βοιωτίας)

ΓΡΑΦΗΜΑ 12

Γράφημα 4. Ποσοστιαία (%) κατανομή των άνεργων γυναικών κατά ηλικιακή κατηγορία (νομός Βοιωτίας)

ΓΡΑΦΗΜΑ 13

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η αναλογία των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού (ποσοστό ανεργίας) κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο. Παρατηρούμε ότι:

  •  Το ποσοστό ανεργίας στο νομό Βοιωτίας ανήλθε σε 10,6% το 2001. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν 8,7% και στις γυναίκες 14,5%.
  •  Εντυπωσιακά υψηλό είναι το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία 15-19 ετών (34,7% για τους άνδρες, 49,1% για τις γυναίκες), καθώς επίσης και για την ηλικιακή κατηγορία 20-24 ετών (21% για τους άνδρες και 30,2% για τις γυναίκες).
  •  Σε αντίθεση με την απασχόληση, όσο μεγαλώνει η ηλικιακή κατηγορία, τόσο μειώνεται το ποσοστό ανεργίας, κάτι που φανερώνει τη δυσκολία στην εύρεση εργασίας για τους νέους.

Πίνακας 3. Ποσοστό (%) ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο (νομός Βοιωτίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ 23

Γράφημα 5. Ποσοστό (%) ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο (νομός Βοιωτίας)

ΓΡΑΦΗΜΑ 14

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Επιχειρηματικός Οδηγός
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας